شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان
در حال بارگذاری...
یک شنبه 23 تیر 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 105

زندگی و تولید مثل کرم

کرمهای خاکی دارای بدنی کشیده و استوانه‌ای شکل بوده که سر آنها نوک تیز و کمی تخت می‌باشد. حلقه‌های موجود در بدن کرم عمل حرکت و چرخش کرم را آسان می‌نماید. بدن کرمها فاقد اسکلت بوده و زائده‌های موجود بر روی آن عمل جلو و عقب رفتن و خزیدن کرم را تسهیل می‌نماید. ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ گونه کرم خاکی وجود دارد.

یک کرم  ورمی کمپوست بالغ تحت شرایط مطلوب قادر است که هر هفت تا ده روز یک پیله تولید کند. گونه آیزینیا فوتیدا در عرض ۳ تا ۵ روز می‌تواند تعداد ۲ تا ۱۰ عدد پیله بوجود آورد اما اغلب فقط ۱ یا ۲ کرم در هر پیله بوجود آمده و باقی می‌ماند، مقاومت کوکونها در برابر خشکی و هوای بیش از اندازه سرد یا گرم بسیار بیشتر از مقاومت خود کرم است و به هنگام مساعد شدن شرایط است که نوزاد کرم از کوکون خارج می‌شود. همزمان با رشد نوزاد کرم، رنگ آنها نیز تغییر می‌کند، از زرد کم رنگ به سفید و قهوه‌ای مایل به قرمز در می‌آیند که با استفاده از یک ذره بین حتی می‌توان رگ خونی قرمز شفاف کرم را دید. 

در یک کرم خاکی مونث و یا مذکر به تنهایی اندام های تولید مثل وجود دارد. بنابراین یک کرم خاکی موجودی دوجنسی ، نرماده است.
اگرچه، برای جفت گیری موفق وجود دو کرم خاکی لازم است. در طی عمل جفت گیری، کرم های خاکی از طریق سطح شکمی و انتهای سرهایشان، به گونه ای به هم می چسبند که سرهایشان در جهت مخالف یکدیگر قرار گیرد و سپس، اسپرم از مخرج های کرم خاکی مذکر به اسپرم دان کرم خاکی دیگر منتقل می شود. 

 

 

اینستاگرام پرتوسازگار

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه