شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان
در حال بارگذاری...
شنبه 30 شهریور 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 148

عنکبوت ها دیگر از نور نمی ترسند

عنکبوت هایی که در شهرها زندگی می کنند خود را با آلودگی نوری وفق دادند و ترس از فضاهای روشن ندارند.

زیست شناسان نشان داده اند که عنکبوت های شهری ترس خود را از نور از دست داده و تارهای خود را در مناطق روشن، جاییکه به راحتی می توانند مواد غذایی پیدا کنند می سازند.

عنکبوت ها معمولا تارهای خود را در گوشه های خانه و در جاهای تاریک می بافند ولی این تطبیق پذیری در آنها باعث شده که به خاطر سهولت یافتن مواد غدایی در مناطق روشن تر، ترس آنها از روشنایی کم شود.

این نکته باعث شده در زمستان آنها زندگی در مناطق خانگی را ترجیح دهند، بنابراین عنکبوت هایی که ترسی از نور ندارند در مکان بهتری می توانند زندگی کنند.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه