شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان
در حال بارگذاری...
سه شنبه 16 مهر 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 157

شمارش اعداد توسط زنبورها

زنبورها براحتی اعداد را می شمارند و تقسیم می کنند.

محققان با انجام آزمایش ها به این نتیجه رسیدند که زنبورها می توانند به شمارش اعداد بپردازند.
محققان برای درک بهتر توانایی شمارش زنبورها یک مدل کامپیوتری ساده از مغز آن ها را طراحی کردند که تنها شامل 4 سلول عصبی است.
شبیه سازی ها نشان می دهد این مغز ساده قادر است به حساب های ساده بپردازد.
تحقیقات قبلی نشان می دهد زنبورها با استفاده از شیوه مشابهی اشیا را شمارش می کنند، در حالی که انسان  با نگاه کردن به مجموعه ای از اشیا، تمام آن ها را به طور یکجا شمارش می کند.
زنبورها قادرند اعداد را تا 5 بشمارند و پس از آموزش می توانند دو عدد را با یکدیگر مقایسه کرده و حتی عدد صفر را نیز درک کنند. بر اساس تحقیقات جدید زنبورها نیازی به درک مفاهیم پیچیده ریاضی برای انجام این کار ندارند. در واقع آن ها با شمارش هر قلم در یک زمان قادرند این مقایسه ها را با استفاده از حداقل توان مغزی به انجام برسانند.
این تحقیقات نشان می دهد هوش موجودات زنده لزوما متکی بر تعداد زیادی نورون نیست. بلکه تعداد اندکی از نورون ها با بر قراری ارتباطات مناسب قادرند قابلیت های هوشمندانه ای را در آن ها ایجاد کنند.
درک بهتر هوشمندی در حشرات، امکانی برای توسعه الگوریتم های کارآمدتر هوش مصنوعی فراهم می سازد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه