شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

چهار شنبه 18 دی 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 184

کشف یک حشره جدید؛

گزش عنکبوتی که گوشت انسان را فاسد می کند

محققان در بخش مرکزی مکزیک عنکبوتی سمی کشف کرده اند که گاز گرفتگی آن به فاسد شدن گوشت بدن انسان منجر می شود.

محققان گونه ای از عنکبوت سمی کشف کرده اند که زهر آن سبب فاسد شدن گوشت بدن انسان می شود!

در نتیجه حمله این عکنبوت به انسان بخشی از گوشت بدن تا طول ۴۰ سانتیمتر فاسد می شود. البته باید اشاره کرد زهر آن مرگبار نیست.

عنکبوت مذکور در قسمت های مرکزی مکزیک و در مبلمان خانه نیز زندگی می کند. این گونه عجیب Loxosceles tenochtitlan نام گرفته است.محققان دانشگاه UNAM در شهر تلکسا واقع در مرکز مکزیک این حشره را کشف کرده اند.

آلیخاندرو والدز موندراگون همراه دانشجویانش عنکبوت مذکور را کشف کرده اند. این حشره با ۸ پا در حفره ها و فاصله میان اشیا، مبلمان و دیوارها زندگی می کند. البته این حیوان فقط در صورت احساس خطر به انسان حمله می کند.

طراحی و پیاده سازی: راد وب