شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

یک شنبه 06 بهمن 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 188

بعضی زنبورها کرم حشره را تبدیل به زامبی می کنند تا از نوزادان شان محافظت کند

زنبورهای Glyptapanteles که به زنبورهای وودو معروفند، یک کرم حشره را در آن واحد با حدود ۸۰ تخم باردار می کنند. وقتی لاروهای زنبور درون بدن کرم حشره از تخم ها بیرون آمدند، از مایعات بدن کرم حشره تغذیه می کنند. از اینجا کرم حشره به نوعی تبدیل به یک زامبی می شود. لاروهای زنبور وقتی رشد کردند از بدن کرم حشره خارج می شوند تا خود را به یک شاخه بچسبانند و دور خود پیله بسازند. کرم حشره بدن خود را روی پیله ها خم می کند تا مانند یک بادیگارد از آن ها محافظت کند. هر موجودی که بخواهد به پیله ها نزدیک شود، کرم حشره وحشیانه حمله می کند تا آن را بترساند و فراری دهد. وقتی زنبورها از پیله ها بیرون آمدند، دوران حفاظت وفادارانه ی کرم حشره به پایان می رسد و خیلی زود می میرد.

طراحی و پیاده سازی: راد وب