شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

دوشنبه 14 بهمن 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 192

مگس ها استفراغ خودشان را می خورند

مگس ها دهانی برای گاز زدن یا جویدن غذا ندارند به همین خاطر از پاهایشان برای چشیدن مواد استفاده می کنند. اگر مزه ی مواد را بپسندند روی آن استفراغ می کنند چون استفراغ شان حاوی آنزیم های گوارشی ای است که به تجزیه ی مواد غذایی کمک می کند. سپس زبان اسفنج مانندشان را درون استفراغ شان فرو کرده و مواد مغذی مورد نیازشان را دریافت می کنند.

طراحی و پیاده سازی: راد وب