شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

چهار شنبه 14 اسفند 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 202

آناکوندا ماری با وزن یک گوسفند

آناکوندا یکی از بزرگ‌ترین انواع مار بوآ در دنیاست.

وزن این خزنده گاهی به 100 کیلوگرم یعنی به اندازه وزن یک گوسفند می‌رسد. آناکوندا در جنگل‌های آمریکای جنوبی زندگی می‌کند و در بالای درختان و درون رودخانه به شکار می‌پردازد.
پوست مار بر خلاف پوست آدمی همراه با رشد جانور، رشد نمی‌کند. وقتی جثه مار رشد می‌کند و پوست قدیمی برایش تنگ می‌شود، مار با کشیدن بدن خود بر روی شاخه‌های درختان پوست قدیمی را  از خود جدا می‌کند. در این هنگام زیرپوست قدیمی، پوست جدید براقی به وجود آمده است.
آناکوندا قبل از آنکه شکار خود را ببلعد، خود را دور آن می‌پیچد و با انقباض ماهیچه‌هایش و فشردن خود به دور بدن شکار، آن را می‌کشد
این آناکوندا (تصویر پایین) کاملاً کوچک است. ضخامت بزرگ‌ترین آنها به اندازه قطر کمر شماست و طول آن 5متر است؛ یعنی به اندازه طول یک اتوبوس.
آناکوندا قبل از آنکه شکار خود را ببلعد، خود را دور آن می‌پیچد و با انقباض ماهیچه‌هایش و فشردن خود به دور بدن شکار، آن را می‌کشد. آناکوندا می‌تواند جانوران بزرگی مثل کوی‌پو آمریکایی را شکار کند. کوی‌پو، شبیه به بیدستر است و در کنار آب زندگی می‌کند. وقتی مار آناکوندا یک کوی‌پو را می‌خورد، تا یک ماه به غذا نیازی ندارد.
آناکوندا یکی از بزرگ‌ترین انواع مار بوآ در دنیاست. وزن این خزنده گاهی به 100 کیلوگرم یعنی به اندازه وزن یک گوسفند می‌رسد

طراحی و پیاده سازی: راد وب