شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

دوشنبه 26 اسفند 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 206

مارهای ناشنوا

آیا می‌دانید که مارها هیچ صدایی را نمی‌شنوند؟

وقتی مارگیری در نی مخصوص خود می‌دمد و آهنگی را سر می‌دهد، از درون سبد پیش رویش ماری آرام آرام بیرون می‌آید و بدنش را طوری تکان می‌دهد که گویی می‌خواهد با این آهنگ همراهی کند. شاید شما هم‌چنین صحنه‌ای را در تلویزیون دیده باشید، اما مارها هیچ صدایی را نمی‌شنوند. پس چرا به ساز مارگیر واکنش نشان می‌دهند؟
 بینایی و بویایی آنها بسیار قوی است. بعضی از مارها نیز وجود موجودات زنده در محیط را از روی دمای بدن آنها حس می‌کنند.
اما اگر دقت کرده باشید، می‌بینید که مارگیر‌ها هنگام نواختن سازشان به عقب و جلو پیچ و تاب می‌خورند و گاهی پایشان را به زمین می‌زنند. شما می‌بینید که مار همراه با ساز مارگیر و خیره به او از سبدش بیرون می‌آید و خود را بالا  می‌کشد. اما این حقیقت ندارد. مار صدای ساز را نشنیده است، بلکه ارتعاشات زمین، به خصوص ارتعاشات ناشی از برخورد پای مارگیر با زمین را احساس کرده و به آن واکنش نشان می‌‌دهد.
اما نکته ای که از همه اینها جالب‌تر است:
مارها هیچ صدایی را نمی‌شنوند. البته بینایی و بویایی آنها بسیار قوی است.
مارگیرها با افعی‌های خطرناکی نمایش اجرا می‌کنند، اما اغلب آنها پیش از نمایش نیش مار را می‌کشند!

طراحی و پیاده سازی: راد وب