شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 214

مقاوم ترین جانوری که می تواند در مقابل کرونا مقاومت کند مشخص شد

گروهی از زیست شناسان بین المللی طی تحقیقاتی که درباره تاثیر كرونا ویروس روی پستانداران انجام دادند توانستند مشخص کنند ضعیف ترین و قوی ترین جاندار در مقابل این ویروس چه حیوانی است.

گروهی از زیست شناسان بین المللی تحقیقی را درباره تاثیر کرونا بر روی جانوران انجام دادند و دریافتند كه كرونا ویروس تقریباً برای همه پستانداران خطرناک است. کمترین مقاومت در برابر کرونا در خرگوش ها و بالاترین میزان مقاومت در موش ها مشاهده شد.
محققان درباره نتایج این تحقیق گفتند: "در زمان تحقیق برای یافتن میزبان میانی بالقوه برای کرونا، فعالیت گیرنده ACE2 را در 14 گونه پستانداران بررسی کردیم و دریافتیم که ACE2 در چندین گونه می تواند از بدن جاندار در مقابل نفوذ ویروس های عفونی حمایت کند. موش ها مقاوم ترین و خرگوش حساس ترین به ویروس بودند."

طراحی و پیاده سازی: راد وب