شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

یک شنبه 02 شهریور 1399
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 228

حشرات مفید - مگس‌های شكارچی

این حشرات، در عرصۀ طبیعت نقش مهمی را در جلوگیری از تکثیر آفات و برقراری تعادل حیاتی (Equilibrium biology) ایفا می‌کنند و پرورش آنها می‌تواند علاوه بر سودآوری مناسب برای تولید کننده، باعث ایجاد تعادل زیستی در کشاورزی و باغبانی گردیده و بصورت مستقیم بر روی سالم سازی محصولات کشاورزی، تاثیر مثبت گذارد.

در راسته دو بالان فعالیت حشره خواری، غالبا منحصر به یكی از مراحل رشدی (لارو یا حشره كامل) می‌باشد. در این حشرات تعداد گونه‌های شكارچی بیشتر از گونه‌های انگلی می‌باشد. حشرات كامل معمولا از شیرۀ گیاهان و عسلک دفعی حشرات مكنده تغذیه نموده و لاروها، شكارچی محسوب می‌شوند.
در خانواده مگس‌های تاکینیده (Tachinidae) در مرحله لارو، بصورت انگل داخلی آفات عمل می‌نماید. مگس‌های مزبور گاهی نیز بصورت شکارچی فعالیت می‌کنند.
این مگس‌ها در مرحلۀ شفیره‌گی میزبان، داخل آن تخم گذاری می‌کنند. لاروها با تغذیه از مایعات شفیرۀ مگس، آنها را نابود کرده و در نهایت حشرۀ کامل از داخل پوستۀ شفیرۀ مگس بیرون آمده، آماده جفتگیری و تخم گذاری بر روی سایر شفیره‌ها هستند.
بهتر است برای دریافت نتیجۀ بهتر، در دوران‌های کوتاهی (هفته به هفته) اقدام به پخش این حشرات مفید کرد. پخش این حشرات هم از طریق خرید لاروهای آلوده شده (پارازیت شدۀ مگس) به این حشرات مفید است که با قرار گرفتن در محیط، سیکل زندگی در شفیرۀ پارازیت شدۀ مگس را طی می‌کنند و بعد از بیرون آمدن از پوسته، اقدام به پارازیت شفیرۀ سایر مگس‌ها میکنند.
به این ترتیب و به مرور از جمعیت مگس‌ها کاسته خواهد شد.

سایر اقدامات بهداشتی مدیریتی برای گرفتن نتایج بهتر:
کنترل اقدامات بهداشتی
مدیریت دفع مناسب کود
مدیریت مکان‌های تجمع آبهای راکد (لارو مگس برای طی دوران خود نیاز به استفاده از محیط آبی راکد و مرطوب دارد)  


نسبت شفیره‌های پارازیت شده جهت دام‌های مختلف:
حیوانات بزرگ (اسب، گاو و غیره) – 500 عدد برای هر حیوان
حیوانات متوسط ​​(گوسفند، بز و غیره) – 250 عدد برای هر حیوان
حیوانات کوچک (پرندگان، خرگوش، و غیره) – 5 عدد برای هر حیوان
کود و کمپوست – 5 عدد برای هر 30 لیتر (0.3 مترمکعب یا 1 فوت مکعب)

طراحی و پیاده سازی: راد وب