شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان
در حال بارگذاری...
چهار شنبه 05 تیر 1398
دسته: سمپاشی حشرات
کد خبر: 61

سوسک سیگار

شکل ظاهر: این سوسک ها دارای بدنی براق به رنگ قهوه ای مایل به قرمز بوده، شکل ظاهری آن ها گرد و بیضی که در هنگامی که از بالا به آن ها نگاه می کنیم سر خود را اغلب در pronotum مخفی کرده و به سوسک دارو Drugstore beetle شباهت زیادی دارد. آن ها دارای بالی صاف و فاقد نشانه سوارخ مانندی که در بال سوسک دارو مشاهده می شود، می باشند. وجود آنتن های دندانه ای از دیگر تمایزهای این سوسک ها می باشد. اندازه: سوسک سیگار بسیار کوچک و اندازۀ آن فقط در حدود ۱/۱۰ اینچ می باشد.

شکل ظاهر: این سوسک ها دارای بدنی براق به رنگ قهوه ای مایل به قرمز بوده، شکل ظاهری آن ها گرد و بیضی که در هنگامی که از بالا به آن ها نگاه می کنیم سر خود را اغلب در pronotum مخفی کرده و به سوسک دارو Drugstore beetle شباهت زیادی دارد. آن ها دارای بالی صاف و فاقد نشانه سوارخ مانندی که در بال سوسک دارو مشاهده می شود، می باشند. وجود آنتن های دندانه ای از دیگر تمایزهای این سوسک ها می باشد.
اندازه: سوسک سیگار بسیار کوچک و اندازۀ آن فقط در حدود ۱/۱۰ اینچ می باشد.

رفتار: از کلیۀ مواد خوراکی تغذیه می کنند. طول چرخۀ زندگی آن ها بسته به دما و منبع غذایی آن ها می باشد ولی در کل بین 40 تا 90 روز است و ماده ها 30 تا 40 تخم در طی یک هفته در نزدیکی موادی نظیر توتون، تنباکو و یا سایر مواد خوراکی خشک گذاشته و به عنوان تغذیه کنندگان خارجی محسوب می شوند.
لاروها خارج از تخم پرورش می یابند. آن ها ترک و شکاف های موجود را برای زندگی ترجیح داده و فعالیت شان بیشتر در شب صورت می گیرد و حشراتی با آگاهی بالا می باشند.
زیستگاه: در انبارهای حاوی توتون و تنباکو که امکان انبار این محصولات وجود دارد، بیشتر ساکن شده اما در خود سیگار یا برگ آن اصولاً یافت نمی شوند و از سایر محصولاتی نظیر غلات ، حبوبات ، غذای خشک حیوانات خانگی ، آجیل، کشمش و انواع دانه های دیگر جهت تغذیه استفاده می کنند.
نکات جالب: مخرب ترین آفت تنباکو به حساب آمده که این محصولات از طریق این سوسک ها و یا حتی لاروها، شفیره و پیلۀ آن ها نیز آلوده می شوند و گاهی لاروهای آن ها را در حین تغذیه از مواد سازندۀ مبلمان می توان مشاهده کرد.


 


اینستاگرام پرتوسازگار

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه