شنبه 21 اسفند 1400
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 627

وقتي مورچه‌ها بيمار مي‌شوند ...!

لوني مورچه‌ها نيز با خطر شيوع بيماري‌هاي مختلف روبه‌رو هستند و اين حشرات براي پيشگيري از همه‌گير شدن عفونت، از شيوه «ليس زدن» بدن مورچه بيمار براي حذف عامل عفوني استفاده مي‌كنند.

لوني مورچه‌ها نيز با خطر شيوع بيماري‌هاي مختلف روبه‌رو هستند و اين حشرات براي پيشگيري از همه‌گير شدن عفونت، از شيوه «ليس زدن» بدن مورچه بيمار براي حذف عامل عفوني استفاده مي‌كنند.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حشرات مانند پستانداران داراي سيستم ايمني نيستند، اما از يك سيستم دفاعي خاص براي مقابله با عفونت‌ها استفاده مي‌كنند كه اين شيوه در بين مورچه «ليس زدن» بدن مورچه بيمار است.

«سيلويا كرمر» از محققان موسسه علوم و تكنولوژي اتريش تأكيد مي‌كند: شيوه «ليس زدن» يك راه مطمئن براي بقاي كلوني و پيشگيري از شيوع عفونت قارچي محسوب مي‌شود. مورچه‌هاي كارگر سالم با ليس زدن بدن مورچه آلوده، عفونت قارچي را از بين مي‌برند و از شيوع عفونت در كلوني پيشگيري مي‌كنند.

محققان براي بررسي اين شيوه دفاعي، كلوني مورچه‌هاي «Lasius neglectus» را مورد بررسي قرار دادند و يك مورچه را با اسپور قارچ، آلوده كردند. زماني‌كه مورچه بيمار به كلوني باز مي‌گردد، ساير اعضا مانع از ورود مورچه بيمار نشده و به جاي فرار از مورچه آلوده، به وي نزديك شده و شروع به ليس زدن بدن مورچه براي حذف عامل پاتوژني مي‌كنند كه يك رفتار نظافتي عمومي محسوب مي‌شود.

در اين حالت احتمال مردن مورچه بيمار در اثر عفونت قارچي كاهش مي‌يابد. اين ليس زدن باعث ورود مقدار بسيار كمي عفونت قارچي به بدن مورچه‌هاي سالم مي‌شود كه البته موجب بيماري آنها نمي‌شود.

آزمايشات نشان مي‌دهد، در زمان ورود مقدار ناچيز عفونت به بدن مورچه‌هاي سالم، مجموعه‌اي از ژن‌هاي ايمني مربوط به دفاع ضد قارچي در بدن مورچه‌ها فعال مي‌شود و در صورتي‌كه كلوني بار ديگر در معرض اين عفونت قارچي قرار گيرد، مورچه‌ها قادر به مقابله بهتر با عفونت خواهند بود.

محققان مدل رايانه‌اي بر اساس اطلاعات بدست آمده از رفتار كلوني مورچه‌ها تهيه كردند كه نشان مي‌دهد، اگرچه تعداد اندكي از مورچه‌ها در اثر اين عفونت از بين مي‌روند، اما اين رفتار نظافتي (ليس زدن مورچه بيمار) باعث نجات سريع كلوني مي‌شود.

رفتار «ليس زدن» مورچه ها چيزي شبيه واكسيناسيون در انسان‌ها است كه ويروس ضعيف يا كشته شده بيماري وارد بدن فرد مي‌شود.

نتايج اين تحقيق در مجله «PLoS Biology» منتشر شده است.
 

کلونی مورچه‌ها نیز با خطر شیوع بیماری‌های مختلف روبه‌رو هستند و این حشرات برای پیشگیری از همه‌گیر شدن عفونت، از شیوه «لیس زدن» بدن مورچه بیمار برای حذف عامل عفونی استفاده می‌کنند.

حشرات مانند پستانداران دارای سیستم ایمنی نیستند، اما از یک سیستم دفاعی خاص برای مقابله با عفونت‌ها استفاده می‌کنند که این شیوه در بین مورچه «لیس زدن» بدن مورچه بیمار است.

«سیلویا کرمر» از محققان موسسه علوم و تکنولوژی اتریش تأکید می‌کند: شیوه «لیس زدن» یک راه مطمئن برای بقای کلونی و پیشگیری از شیوع عفونت قارچی محسوب می‌شود. مورچه‌های کارگر سالم با لیس زدن بدن مورچه آلوده، عفونت قارچی را از بین می‌برند و از شیوع عفونت در کلونی پیشگیری می‌کنند.

محققان برای بررسی این شیوه دفاعی، کلونی مورچه‌های «Lasius neglectus» را مورد بررسی قرار دادند و یک مورچه را با اسپور قارچ، آلوده کردند. زمانی‌که مورچه بیمار به کلونی باز می‌گردد، سایر اعضا مانع از ورود مورچه بیمار نشده و به جای فرار از مورچه آلوده، به وی نزدیک شده و شروع به لیس زدن بدن مورچه برای حذف عامل پاتوژنی می‌کنند که یک رفتار نظافتی عمومی محسوب می‌شود.

نام
نظر شما
captcha
تا کنون نظری ثبت نشده
طراحی و پیاده سازی: راد وب