یک شنبه 08 اسفند 1400
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 431

بال توری

بالتوری سبز ( Chrysoprela carnea Stephens ) حشره‌ای از راسته بالتوری‌ها (Neuroptera) است که یکی از حشرات مفید بوده و داری توان شکارگری بالایی در تغذیه از سایر حشرات می‌باشد. به همین دلیل از این حشره در کنترل آفات گیاهی در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات ( IPM) استفاده می‌شود.

بالتوری سبز ( Chrysoprela carnea Stephens ) حشره‌ای از راسته بالتوری‌ها (Neuroptera) است که یکی از حشرات مفید بوده و داری توان شکارگری بالایی در تغذیه از سایر حشرات می‌باشد. به همین دلیل از این حشره در کنترل آفات گیاهی در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات ( IPM) استفاده می‌شود. بدین منظور تخم‌های این حشره را در مکان‌های خاصی به نام اتاقک‌های رشد که در آنها دما و رطوبت و سایر پارامترهای بیولوژیکی برای رشد این حشره تامین شده باشد، به تعداد مورد نیاز تکثیر می‌کنند و سپس در شرایط محیطی مناسب رهاسازی را انجام می‌دهند. هدف از انجام این برنامه مدیریتی کاهش سطح خسارت زای آفت مورد نظر به زیرآستانه زیان اقتصادی (EIL) است که در اغلب اوقات این رهاسازی‌ها به ویژه در مورد شته‌ها با موفقیت بالایی همراه بوده و می‌تواند تا 90 درصد به کنترل این آفات کمک نماید. این حشره مفید به دلیل خصوصیات خاص و منحصر به فرد خود به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر و کارا در برنامه‌های مدیریتی آفات محصولات مختلف به کار می رود و هم اکنون در سطح تجاری در اغلب کشورهای پیشرفته جهان پرورش داده شده و رها سازی می‌شود.
لاروهای بال‌توری از تخم، لارو، شفیره و حشره کامل کفش‌دوزک، و لاروها و حشرات کامل کفش‌دوزک از تخم و لارو بال‌توری، در غیاب و حضور طعمه تغذیه نمودند. حضور طعمه به طور معنی‌داری شدت تغذیه را کاهش داد. تغذیه لاروهای بال‌توری از تخم کفش‌دوزک بیشتر از تغذیه لاروها و حشرات کامل کفش‌دوزک از تخم بال‌توری بود، و این موضوع با پایه دار بودن تخم بال‌توری ارتباط داشت. لارو سن یک بال‌توری نسبت به لارو سن یک، لارو سن دو بال‌توری به لاروهای سنین یک و دو، و لارو سن سه بال‌توری نسبت به کلیه مراحل لاروی و حشره کامل کفش‌دوزک از لحاظ تغذیه غالب بود.
لارو سن سه کفش‌دوزک نسبت به لارو سن یک، و لارو سن چهار کفش‌دوزک به لاروهای سنین یک و دو بال‌توری غالب بود. لاروهای سنین دو و سه بال توری از شفیره کفش‌دوزک تغذیه نمودند، ولی تغذیه لارو یا حشره کامل کفش‌دوزک از شفیره بال‌توری مشاهده نگردید. این موضوع به دلیل قرار داشتن شفیره بال‌توری در داخل پیله بود.

نام
نظر شما
captcha
تا کنون نظری ثبت نشده
طراحی و پیاده سازی: راد وب