پنج شنبه 06 تیر 1398
دسته: سمپاشی حشرات
کد خبر: 81

تأثیر مورچه ها بر محیط اطرافشان

فعاليت مورچه ها هم به عنوان مهندسان اكوسيستم و هم به عنوان شكارچي تأثير عظيمي بر محيط زيست محلي به جا مي گذارد.

مورچه ها دو اثر مجزا بر محيط به جا مي گذارند

اثر اول اين است كه با لانه سازي خاك را حركت مي دهند و با جمع آوري غذا بر ميزان مواد مغذي خاك اثر مي گذارند. اين فعاليت مي تواند به شكل غيرمستقيم بر جمعيت بومي بسياري از جانوران از تجزيه كنندگان گرفته تا گونه هايي كه در بخش هاي خيلي بالاتر زنجيره غذايي قرار دارند اثر بگذارد. تاثير دوم اين است كه آنها طيف گسترده اي از جانوران ديگر را شكار مي كنند. برخي از جانوراني كه به وسيله اين مورچه ها شكار مي شوند جثه بزرگ تري نسبت به خودشان دارند و از سوي شمار عظيمي از مورچه هاي كارگر مورد حمله قرار گيرد. مورچه ها شكارچيان بسيار مؤثري هستند و تعدادشان در ابعاد زيادي رشد مي كند. آنها همچنين بسيار مهاجمند و از منابع و محيط زندگيشان درمقابل شكارچيان ديگر دفاع مي كنند. همه اينها به اين معني است كه مورچه ها تأثيري قوي بر محيط اطرافشان به جا مي گذارند. حتي اگر از شكارچي بودن مورچه ها صرف نظر كنيم، باز هم حضور آنها مي تواند به افزايش ميزان تراكم و تنوع ديگر گروه هاي جانوري منجر شود. به عنوان مثال آنها با به جا گذاشتن تأثيري بزرگ بر زنجيره غذايي مراتع نقشي كليدي را در اين محيط ايفا مي كنند.
تراكم پايين مورچه ها در يك منطقه ميزان تنوع و تراكم جانوران ديگر به ويژه تراكم گياهخواران و تجزيه كنندگان را در آن منطقه افزايش مي دهد. وقتي مورچه ها تراكم هاي بالاتري دارند، يا تأثيري ندارند يا اثر معكوسي دارند. اگر جمعيت مورچه ها كم باشد تأثيرشان بر سطح مواد مغذي خاك و گروه هاي جانوري مثبت است، اما در صورتي كه شمار مورچه ها افزايش يابد، اثرشان به عنوان شكارچي بزرگ تر است. مورچه ها يكي از سازمان يافته ترين جوامع را ميان جانوران دارند. آنها در كلني هايي زندگي مي كنند كه دست كم از يك ملكه،‌ كارگران،‌ تخم ها، لاروها، شفيره ها و مورچه هاي نر بارور بالدار تشكيل شده است. هر مورچه اي در اين كلني ها يك كاركرد بسيار تخصصي دارد. تعداد گونه هاي مورچه ها به بيش از 12000 گونه بالغ مي شود. آنها در همه مناطق جهان چه گرم و چه سرد يافت مي شوند و بسته به شرايط مي توانند مضر يا مفيد باشند. مورچه ها از جهاتي مفيدند. لانه مورچه ها اجازه مي دهد هوا وارد خاك شود. برخي از مورچه ها، حشرات مضر را مي خورند. مورچه هاي گياهخوار با مصرف گياهان ناخواسته به محيط كمك مي كنند. مورچه ها موقعي كه غذايشان را تهيه و پردازش مي كنند خاك را غني مي كنند. آنها مي توانند به بازيافت مواد تجزيه شدني كمك كنند. برخي از مورچه ها به پخش بذرها كمك مي كنند. مورچه ها از جهاتي نيز مضرند. به عنوان مثال گونه هاي مختلف مورچه هاي مهاجم بيگانه در بسياري از مناطق جهان يافت مي شوند. آنها از راه هاي مختلفي خود را به استراليا رسانده اند و به خاطر اثرات متعدد ژنتيكي، رفتاري و زيست محيطي دولت اين كشور را به تدوين برنامه اي ملي واداشته اند. مورچه هاي مهاجم آسیايي نیشي سمی دارند که واکنشي آلرژیک در برخی از افراد ايجاد مي كند. این نیش تاول های کوچکي توليد مي كند که با جوش هايي احاطه مي شوند و وقتي خارانده مي شوند جراحت ايجاد مي كنند. در حالي كه مورچه هاي آرژانتيني باعث ضرر و زيان زيادي مي شوند، مورچه آسيايي واقعاً يك تهديد براي سلامتي انسان ها هستند.

 

 
 
 

نام
نظر شما
captcha
تا کنون نظری ثبت نشده
طراحی و پیاده سازی: راد وب