سمپاشی اماکن

رستوران

برای جلوگیری از ورود سوسک و موش و یا هر موجود آلوده دیگرحتما درزها ، ش...
دوشنبه 03 تیر 1398

پارکینگ

همان طور که میدانیم در اکثر مناطق محیط پارکینگ تاریک و کم نور است و در...
دوشنبه 03 تیر 1398

محل کار

اقداماتی که برای پیشگیری از ورود آفات باید صورت گیرد : تمامی منافذ ، ...
دوشنبه 03 تیر 1398

کارخانه

اقداماتی که برای پیشگیری از ورود آفات در کارخانه باید انجام شود : -هم...
دوشنبه 03 تیر 1398

فروشگاه

فروشگاه ها به دلیل وجود حجم زیاد مواد غذایی به خصوص مواد فله در خطر آف...
دوشنبه 03 تیر 1398

منازل

اقداماتی که قبل از سمپاشی منازل باید صورت گیرد: حیوانات، پرندگان و لا...
دوشنبه 03 تیر 1398

ساختمان

در فصل های مختلف سال که دمای زمین تغییر می یابد حشرات مختلف از شیارها ...
دوشنبه 03 تیر 1398
دوشنبه 03 تیر 1398

انبار

همان طور که میدانید سم پاشی انبار و خزانه باید توسط نیروی ماهر انجام ش...
یک شنبه 02 تیر 1398
طراحی و پیاده سازی: راد وب